^Đầu trang

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Chức vụ: Tổ trưởng bộ môn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP
Địa chỉ:
Điện thoại: 0986372672
Email 1: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Email 2: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Chức vụ: Tổ phó bộ môn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP
Địa chỉ: Đông Hải, Đại Hải, Kế Sách, Sóc Trăng
Điện thoại: 0987902069
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: ĐHSP
Địa chỉ:
Điện thoại: 0975628976
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

1. THẦY LÊ THANH PHONG

LE THANH PHONG

Chức vụ: P.CT Công đoàn, Giáo viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Địa chỉ: Cống Đôi, HĐK, Châu Thành, ST
Điện thoại: 0986498879

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.