^Đầu trang

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Chức vụ: Tổ trưởng bộ môn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP
Địa chỉ: Nam Hải - Đại Hải - Kế Sách - Sóc Trăng
Điện thoại: 0983737902
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: CĐSP
Địa chỉ: Ba Rinh - Đại Hải - Kế Sách - Sóc Trăng
Điện thoại: 01655467272
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: ĐHSP
Địa chỉ: Ba Rinh - Đại Hải - Kế Sách - Sóc Trăng
Điện thoại: 0979848395
Email:

 

Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: CĐSP
Địa chỉ: Đông Hải - Đại Hải - Kế Sách - Sóc Trăng
Điện thoại: 01682508708
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.