^Đầu trang

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Chức vụ: Tổ trưởng bộ môn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP
Địa chỉ: Hồ Đắc Kiện -  Mỹ Tú - Sóc Trăng
Điện thoại: 0914664091
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Địa chỉ: Xuân Hòa - Kế Sách - Sóc Trăng
Điện thoại: 0988992261
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: CĐSP
Địa chỉ:  Nam Hải -  Đại Hải - Kế Sách - Sóc Trăng
Điện thoại: 0973923546
Email:

 

Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: ĐHSP
Địa chỉ:  Trung Hải -  Đại Hải - Kế Sách - Sóc Trăng
Điện thoại: 0986350352
Email:

 

Chức vụ: Giáo viên
Trình độ chuyên môn: ĐHSP
Địa chỉ:  Đông Hải -  Đại Hải - Kế Sách - Sóc Trăng
Điện thoại: 01657869355
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.