^Đầu trang

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


CÂU HỎI THAM KHẢO CUỘC THI TÌM HIỂU
“70 năm Đội ta lớn lên cùng đất nước”
(15/5/1941-15/5/2011)


Câu 1: Em hãy cho biết ai là người sáng lập ra tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh? Đội TNTP Hồ Chí Minh được thành lập ngày tháng năm nào? Ở đâu? Ai là người đội trưởng đầu tiên của Đội?
A- Đội TNTP Hồ Chí Minh do Bác Hồ sáng lập, được thành lập ngày 15/5/1941 tại thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Kim Đồng là người đội trưởng đầu tiên của Đội.
B- Đội TNTP Hồ Chí Minh do Đảng cộng sản Việt Nam sáng lập, được thành lập ngày 15/5/1941 tại thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Kim Đồng là đội trưởng đàu tiên của Đội.
C- Đội TNPT Hồ Chí Minh do Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, được thành lập ngày 15/5/1941 tại thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. Kim Đồng là người đội trưởng đầu tiên của Đội.

Xem thêm: CÂU HỎI THAM KHẢO CUỘC THI TÌM HIỂU