^Đầu trang

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


  HIỆU TRƯỞNG:

THẦY NGUYỄN ANH THẠC

Địa chỉ: Đại Hải - Kế Sách - Sóc Trăng

Điện thoại: 0988992906

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG CHUYÊN MÔN:

CÔ PHAN THỊ MÀU

Địa chỉ: Đại Hải - Kế Sách - Sóc Trăng

Điện thoại: 0979348012

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG CƠ SỞ VẬT CHẤT

THẦY VŨ ĐÌNH THỤC

 

Địa chỉ: Đại Hải - Kế Sách - Sóc Trăng

Điện thoại: 01697013808

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHONG TRÀO:

THẦY ĐOÀN VĂN THIỆN

Địa chỉ: Đại Hải - Kế Sách - Sóc Trăng

Điện thoại: 0932123973

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.